top of page

GRADERING

 

Försök inte äta en elefant till lunch.

Sensei Yamada, i ungomsbokserien -Young Samurai av Chris Bradford

 

Boken må vara fiktiv med det är ändå ett gott råd eftersom en resa inom karate tar en livstid och är en väg utan möjlighet till perfektion. 

Gradering är tänkt som en uppmuntran till fortsatt träning och förkovran inom karate.

Genom att skapa delmål där kunskapsmål är tydligt strukturerade och mätbara kan vi dela upp resan i hanterbara delar. 

Shingo Ohgami grundade Samurai dojo och Svenska Karatedo Wadokai 1969. Han uttryckte alltid att gradering och tävling visserligen är bra, men att man ska träna som om graderingen eller tävlingen är imorgon, varje dag.

 

Så träna inte extra hårt inför graderingen. Träna gärna hårt men alltid långsiktigt.

GRADINGSAVGIFTER SKYLT.jpg
Graderingshäfte.png

Svenska Karatedo Wadokai 

Tränings och Graderingsprogram

Finns till vuxna och barn för 

Självkostnadspris 80kr

Köp på klubben eller kontakta oss

 

bottom of page