top of page
Vad är karate?

Text av Shingo Ohgami

© Svenska Karatedo Wadokai

Se vår delningspolicy här

Kort Historik

Karate är en kampteknik som utvecklades i en ö söder om Japan som numera heter Okinawa. Tekniken kallas ’Te’ (hand, teknik) eller ’Toudei’  (Tou=Tang=Kina  under 600-talet, dei=te=hand, teknik). ’Tou’ kan vara ett uttryck som ’Kara’ på japanska, så tillkom Toudei Karate runt 1922, vilket betydde ’kinesisk teknik’.

1928 ändrade Funakoshi Gichin teckien ’Kara’ från ’kinesisk’ till ’tom’, influerad av idèn av ´tomheten´ i Zen-buddhismen.

Att slå och att sparka är inget nytt i människans historia. I antikens Grekland började dem antikens Olympiska Spelen. I deras program fanns det brottning, boxning och pankration. I pankration användes även slag och sparkar. Men det unika med Karate är inte bara träning utan en helomfattande filosofi om livets levnadssätt. 

’Kara’ uttrycks som ’tomheten i själen.’
’Te’ betyder hand, men menas snarare teknik.

För mer detaljer om Karatens historia , vill jag rekommendera er att läsa min artikelserie i tidningen ’Svenska Fighter’ eller i medlemstidningen ’Svenska Wadokai’.

Karate utövas av unga och gamla, män såsom kvinnor av olika syften.

 

Karate som fysisk allsidig träning

I Karate används alla möjliga delar av kroppen för att vinna en kamp i ursprunglig mening (symboliskt sätt) . 
 

Karate som självförsvar

Rörelserna i Karate är baserad på teknikerna i en kamp. Man tränar automatiskt självförsvarstekniker.
 

Karate som tävlingsidrott

Tävlingarna är ett sätt att främja våra aktiviteter. I Karate finns det tävlingar i både Kumite (fighting) och Kata (ensam form). Vem som helst kan njuta av den typen av Karate.
 

Karate som ’Do’ ( en väg av livet)

Genom Karateträning försöker vi att skaffa, inte bara fysisk hälsa, utan även  det mentala utvecklingen. Det är vår slutliga ändamål för oss alla att nå ett lyckligt liv. Vi har valt Karate som vår metod att nå detta ändamålet. Vi skall träna Karate för att få både fysiskt och mental tillfredsställesse i livet. Jag vill gärna rekommendera er att läsa boken ’Introduktion till Budo’ (skriven av Nakabayashi Shinji, översatt till svenska av Shingo Ohgami).
 

Karate för alla

Om man tränar på rätt sätt är Karate bra för alla utövare. Även de som är kroppsligt handikappade kan njuta av Karateträning.

bottom of page