top of page
OM SVENSKA KARATEDO WADOKAI
Länkar

SHINGO OHGAMI

HISTORY OF EUROPEAN WADOKAI

EUROPEAN WADOKAI WEB PAGE

JAPAN KARATE FEDERATION

SAMURAI DOJO STYRELSE

SVENSKA KARATEDO WADOKAI MEDLEMSKLUBBAR

GDPR

 

Bildad 1969-09-10

Ordförande Carl-Sixten Ullgren kontakt

Postadress Svenska Karatedo Wadokai,

Valhallagatan 3
402 24 Göteborg, Sverige

E-post info@wadokai.se

Hemsida www.wadokai.se

Bankgiro 398-7633

Organisationsnummer 857203-8977

 

KORT HISTORIK

Svenska Karatedo Wadokai (SKW) bildades 1969 av Shingo Ohgami Sensei då han kom till Sverige som gästforskare vid Chalmers tekniska högskola. Läs om SKW historia

 

SKW är den officiella organisationen för Wadokaiklubbar som är anslutna till Japan Karate Federation (JKF). SKW är enda svenska karateorganisation som kan gradera till dan-grader inom JKF.

SKW är en samlingsorganisation som verkar för att främja Wadokai karate i Sverige.

 

SKW anordnar alla officiella läger och seminarier under året. Medlemsklubbarna anordnar egna klubbläger och seminarier. Se våra medlemsklubbar i huvudmenyn ovan för info från varje enskild klubb.

Läs mer om våra officiella läger här

bottom of page